Ochota 22 668 44 74
Ursus 22 424 64 54
Ochota 22 668 44 74
Ursus 22 424 64 54

Skanowanie zdjęć

Skan zdjęć w każdym rozmiarze

Zapraszamy do skorzystania z usługi skanowania zdjęć w naszych oddziałach

Skanowanie zdjęć (do rozmiaru 10x15 cm)
Nakład / Format bez kadru z kadrem
1 strona  2,50 5,00
2 - 4 2,00 3,00
5 - 10 1,75 2,25
11 - 20 1,50 2,00
21 - 50 1,00 1,50
51 - 100 1,25 1,75
101 - 250 1,00 1,50
501 - 1000 0,75 1,25
powyżej 1000 0,50 1,00

Zapraszamy